မြန်မာ

အိမ်နီးချင်း ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ဝယ်ပါ: 105 သိန်း - 49.8K သိန်း
FazWaz.com.mm ပေါ်မှာ ရောင်းရန်အတွက်: 603 အိမ်ခြံမြေမျာ
ငှားရမ်းခြင်း: 3 သိန်း - 299 သိန်း
FazWaz.com.mm ပေါ်မှာ ငှားရန်အတွက်: 1,406 အိမ်ခြံမြေမျာ

မြန်မာ ၏ အိမ်နီးချင်းကို ဖော်ထုတ်ပါ။

မြန်မာတွင် တွင် အိမ်ခြံမြေ

လူကြိုက်အများဆုံး စီမံကိန်းများ တွင် မြန်မာ

တွင် မြန်မာ အိမ်နီးချင်း ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
သင့်အတွက် 500 အိမ်ခြံမြေများ
ဝယ်ပါ : 105 သိန်း - 49.8K သိန်း
အထူးပြုတည်နေရာများကို ကြည့်ပါ။
ပဲခူးမြို့
သင့်အတွက် 23 အိမ်ခြံမြေများ
ဝယ်ပါ : 498 သိန်း - 3.98K သိန်း
အထူးပြုတည်နေရာများကို ကြည့်ပါ။
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီ
သင့်အတွက် 22 အိမ်ခြံမြေများ
ဝယ်ပါ : 329 သိန်း - 21.9K သိန်း
အထူးပြုတည်နေရာများကို ကြည့်ပါ။
ကရင်ပြည်နယ်
သင့်အတွက် 21 အိမ်ခြံမြေများ
ဝယ်ပါ : 498 သိန်း - 39.8K သိန်း
အထူးပြုတည်နေရာများကို ကြည့်ပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ်
သင့်အတွက် 19 အိမ်ခြံမြေများ
ဝယ်ပါ : 896 သိန်း - 11K သိန်း
အထူးပြုတည်နေရာများကို ကြည့်ပါ။
ရှမ်းပြည်နယ်
သင့်အတွက် 7 အိမ်ခြံမြေများ
ဝယ်ပါ : 1.13K သိန်း - 11K သိန်း
အထူးပြုတည်နေရာများကို ကြည့်ပါ။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
သင့်အတွက် 5 အိမ်ခြံမြေများ
ဝယ်ပါ : 239 သိန်း - 26.9K သိန်း
အထူးပြုတည်နေရာများကို ကြည့်ပါ။