1 Bedroom Condo for rent in Sanchaung, Yangon

0  (ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ရေးပါ)

စမ်းချောင်း, အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ငှားရန်အတွက် 20 Units 5 သိန်း
Construction
အတွင်းသို့ ရွေ့ရန် အဆင်သင့်

စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ 1 Bedroom Condo for rent in Sanchaung, Yangon ၏

1 Bedroom Condo for rent in Sanchaung, Yangon  ဆိုသည်မှာ  စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၎င်းတွင် အခန်းများ ရှိပါသည်။  တွင် တည်ရှိသော ကွန်ဒို နှင့် တိုက်ခန်း စီမံကိန်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

အခန်းအမျိုးအစားအလိုက် ဈေးနှုန်းများ

Available Units at 1 Bedroom Condo for rent in Sanchaung, Yangon

Photo ဈေးနှုန်း ဈေးနှုန်း/စတုရန်းပေ အရွယ်အစား ကုတင်များ ရေချိုးကန်များ အထပ် ပရိဘောဂ ကြည့်ရှုသည်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566858
1 ကုတင်များ・2 ရေချိုးကန်များ・1,250 စတုရန်းပေ
- 1,250 စတုရန်းပေ 1 2 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U567282
1 ကုတင်များ・2 ရေချိုးကန်များ・1,250 စတုရန်းပေ
- 1,250 စတုရန်းပေ 1 2 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566942
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・900 စတုရန်းပေ
- 900 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566854
1 ကုတင်များ・2 ရေချိုးကန်များ・1,125 စတုရန်းပေ
- 1,125 စတုရန်းပေ 1 2 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566924
1 ကုတင်များ・2 ရေချိုးကန်များ・1,216 စတုရန်းပေ
- 1,216 စတုရန်းပေ 1 2 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566884
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・1,200 စတုရန်းပေ
- 1,200 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566872
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・1,350 စတုရန်းပေ
- 1,350 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566860
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・1,250 စတုရန်းပေ
- 1,250 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U567288
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・950 စတုရန်းပေ
- 950 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U567294
1 ကုတင်များ・2 ရေချိုးကန်များ・800 စတုရန်းပေ
- 800 စတုရန်းပေ 1 2 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566878
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・1,792 စတုရန်းပေ
- 1,792 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566876
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・800 စတုရန်းပေ
- 800 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566882
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・910 စတုရန်းပေ
- 910 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U567028
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・1,000 စတုရန်းပေ
- 1,000 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566940
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・900 စတုရန်းပေ
- 900 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566932
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・1,250 စတုရန်းပေ
- 1,250 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566928
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・900 စတုရန်းပေ
- 900 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566920
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・810 စတုရန်းပေ
- 810 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566880
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・1,300 စတုရန်းပေ
- 1,300 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566952
1 ကုတင်များ・2 ရေချိုးကန်များ・1,200 စတုရန်းပေ
- 1,200 စတုရန်းပေ 1 2 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
Get notified when new homes are being added to 1 Bedroom Condo for rent in Sanchaung, Yangon

Do you own a property at 1 Bedroom Condo for rent in Sanchaung, Yangon?

Find out how much your property is worth and start your listing for free.

ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များ

ပြန်လည် ဆန်းစစ်မှုကို ချရေးပါ။
ဤစီမံကိန်းကို သိပါသလား။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ရန် ပထမဆုံးသူ ဖြစ်ပါ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စမ်းချောင်း

Neighborhood Overview of စမ်းချောင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

အိမ်နီးချင်း ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

Location and Neighborhood

လမ်းမြင်ကွင်း

1 Bedroom Condo for rent in Sanchaung, Yangon အနီးရှိ စီမံကိန်းများ

အီးမေးလ်