1 Bedroom Condo for rent in Star City Thanlyin, Yangon

0  (ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ရေးပါ)

ဗိုလ်တထောင်, အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ငှားရန်အတွက် 9 Units 8 သိန်း
Construction
အတွင်းသို့ ရွေ့ရန် အဆင်သင့်

ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ 1 Bedroom Condo for rent in Star City Thanlyin, Yangon ၏

1 Bedroom Condo for rent in Star City Thanlyin, Yangon  ဆိုသည်မှာ  ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၎င်းတွင် အခန်းများ ရှိပါသည်။  တွင် တည်ရှိသော ကွန်ဒို နှင့် တိုက်ခန်း စီမံကိန်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

အခန်းအမျိုးအစားအလိုက် ဈေးနှုန်းများ

Available Units at 1 Bedroom Condo for rent in Star City Thanlyin, Yangon

Photo ဈေးနှုန်း ဈေးနှုန်း/စတုရန်းပေ အရွယ်အစား ကုတင်များ ရေချိုးကန်များ အထပ် ပရိဘောဂ ကြည့်ရှုသည်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U570720
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・638 စတုရန်းပေ
- 638 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U570636
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・622 စတုရန်းပေ
- 622 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U571058
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・695 စတုရန်းပေ
- 695 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U570618
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・622 စတုရန်းပေ
- 622 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U570670
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・622 စတုရန်းပေ
- 622 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U570632
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・6,695 စတုရန်းပေ
- 6,695 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566468
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・638 စတုရန်းပေ
- 638 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U566472
1 ကုတင်များ・1 ရေချိုးကန်များ・622 စတုရန်းပေ
- 622 စတုရန်းပေ 1 1 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at in ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - U570214
1 ကုတင်များ・2 ရေချိုးကန်များ・638 စတုရန်းပေ
- 638 စတုရန်းပေ 1 2 - - -
ပို၍ အသေးစိတ်
Get notified when new homes are being added to 1 Bedroom Condo for rent in Star City Thanlyin, Yangon

Do you own a property at 1 Bedroom Condo for rent in Star City Thanlyin, Yangon?

Find out how much your property is worth and start your listing for free.

ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များ

ပြန်လည် ဆန်းစစ်မှုကို ချရေးပါ။
ဤစီမံကိန်းကို သိပါသလား။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ရန် ပထမဆုံးသူ ဖြစ်ပါ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဗိုလ်တထောင်

Neighborhood Overview of ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

အိမ်နီးချင်း ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

Location and Neighborhood

လမ်းမြင်ကွင်း

1 Bedroom Condo for rent in Star City Thanlyin, Yangon အနီးရှိ စီမံကိန်းများ

အီးမေးလ်