အိမ်ခြံမြေတွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီ

ထိပ်ဆုံး အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်များ တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီ

တည်နေရာ ဖြင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီ အိမ်ခြံမြေ