ထိပ်ဆုံး အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်များ တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်

ထိပ်ဆုံးငှားရမ်းနိုင်သော ဈေးကွက်များ တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်

တည်နေရာ ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အိမ်ခြံမြေ