ထိပ်ဆုံး အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်များ တွင် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီ

ထိပ်ဆုံးငှားရမ်းနိုင်သော ဈေးကွက်များ တွင် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီ

တည်နေရာ ဖြင့် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီ အိမ်ခြံမြေ